Delägda tävlingshästar

Nedan ser du en presentation av de hästar där vi fortsatt innehar ägarintressen. Ett fåtal är helägda, men i de allra flesta deläger vi endast mindre del.